[box] Báo giá in Namecard 

SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁ  (VNĐ) THÀNH TIỀN (VNĐ)
5 Hộp
10 Hộp
20 Hộp
50 Hộp
[/box] [box] Bảng giá in Tờ rơi – Tờ gấp – Brochure

IN TỜ RƠI GIẤY C150 GSM

SIZE

10 X 15

10 X 20

A5

1000 tờ

2000 tờ

STT

LOẠI GIẤY

SỐ LƯỢNG

A4

A3

01

C150

1.000

   

2.000

   

5.000

   

10.000

   

02

C200

1.000

   

2.000

   

5.000

   

10.000

   

03

C300

1.000

   

2.000

   

5.000

   

10.000

   
[/box]