Với từng dự án, brochure là một phần không thể thiếu. Smart Tiến Phát thiết kế Brochure theo tiêu chuẩn đã nghiên cứu giúp quý khách hàng tiếp cận chủ đầu tư, khách hàng, đối tác và làm tăng nhận diện cho thương hiệu của dự án. Đây là một phần không thể thiếu đóng góp lên thành công dự án.

Brochure là gì?

Brochure là ấn phẩm truyền tải thông tin của dự án (dự án bất động sản, y tế, giáo dục, phi chính phủ…) nhằm thuyết phục nhà đầu tư, quảng cáo tới người dùng các thông điệp về dự án, sản phẩm, chương trình theo tiêu chí của thương hiệu.

Thông tin cần chuẩn bị cho Thiết kế Brochure bao gồm những gì?

  • Thông tin dự án
  • Ảnh tư liệu dự án
  • Thông điệp dự án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *