1. Lịch 1 tờ (Nẹp thiếc):

– In offset 4 màu
– C 150 gsm, in 1 mặt
– 60 x 40 cm

2. Lịch 5 tờ (Lò xo):

– In offset 4 màu
– C 200 gsm, in 1 mặt
– 60 x 40 cm

3. Lịch 7 tờ (Lò xo):

– In offset 4 màu
– C 200 gsm, in 1 mặt
– 60 x 40 cm

4.Lịch chữ A (Lịch để bàn):

– In offset 4 màu
– C 200 gsm, in 2 mặt
– 16 x 21 cm
– Chân để Simili
– 13 tờ, lò xo

IN LỊCH THỊ TRƯỜNG – LỊCH THEO CATALOGUE SẴN CÓ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *